CULTURE IN 3 MINUTES

Una de les activitats que va resultar més interessant i creativa per al nostre alumnat va ser la realització d'uns vídeoclips sobre la nostra cultura. El primer presentava un popular esport valencià, la pilota valenciana ;el segon, el menjar típic. Durant el curs 2013-2014 l'alumnat ha realitzat vídeos sobre les nostres supersticions més típiques i sobre com veuen les bodes.

Superstitions

Vídeo de YouTube

Vídeo de YouTube
Vídeo de YouTube


Culture in 3 minutes: Weddings

Weddings

Comments